מקפיץ

פטריוטי-לקדש שם שמים-בעלזא
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

פטריוטי-לקדש שם שמים-בעלזא

לעשות נחת רוח-בעלזא
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

לעשות נחת רוח-בעלזא

המנון בית ספר-אידיש
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

המנון בית ספר-אידיש

ג'ינגל בעלזא-ט' שבט
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

ג'ינגל בעלזא-ט' שבט

ג'ינגל חדש!~! מחנה חורף – "דגש חזק"
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

ג'ינגל חדש!~! מחנה חורף – "דגש חזק"

לתקן עולם – המנון מחנה חורף
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

לתקן עולם – המנון מחנה חורף

הנה זה בא – הטרמה מלהיבה למחנה
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

הנה זה בא – הטרמה מלהיבה למחנה

100טוב שבך
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

100טוב שבך

זה ביתי
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

זה ביתי

עיין ערך – יום עיון י"ג י"ד
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

עיין ערך – יום עיון י"ג י"ד

אומר לו גדל
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

אומר לו גדל

המנון מחנה חורף – תיכון
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

המנון מחנה חורף – תיכון

המנון פטריוטי סוחף – תיכון
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

המנון פטריוטי סוחף – תיכון

המנון "לי בריאות" (בי"ס קירוב)
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

המנון "לי בריאות" (בי"ס קירוב)

ג'ינגל "סחף"
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

ג'ינגל "סחף"

המנון "רוממה"
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

המנון "רוממה"

המנון מיתוג – "תנופה"
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

המנון מיתוג – "תנופה"

המנון "שואבה"
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

המנון "שואבה"

שער חסד
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

שער חסד