מסיבת סידור

מחרוזת ילדות פלא-דוגמיות
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

מחרוזת ילדות פלא-דוגמיות

לשמיעת מוזיקה יש להתחבר