המנון

פטריוטי-לקדש שם שמים-בעלזא
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

פטריוטי-לקדש שם שמים-בעלזא

לעשות נחת רוח-בעלזא
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

לעשות נחת רוח-בעלזא

אידיש
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

אידיש

המנון בית ספר-אידיש
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

המנון בית ספר-אידיש

ג'ינגל בעלזא-ט' שבט
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

ג'ינגל בעלזא-ט' שבט

לתקן עולם – המנון מחנה חורף
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

לתקן עולם – המנון מחנה חורף

הנה זה בא – הטרמה מלהיבה למחנה
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

הנה זה בא – הטרמה מלהיבה למחנה

100טוב שבך
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

100טוב שבך

זה ביתי
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

זה ביתי

עיין ערך – יום עיון י"ג י"ד
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

עיין ערך – יום עיון י"ג י"ד

אומר לו גדל
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

אומר לו גדל

המנון מחנה חורף – תיכון
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

המנון מחנה חורף – תיכון

המנון פטריוטי סוחף – תיכון
לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

המנון פטריוטי סוחף – תיכון