שיר של קצב משולב ברוגע, לחן עדכני וקליט. מצוין כשיר פתיחה במקהלות בת מצווה. אל השיר מתלווה מצגת מלל.