המנון "אעופה אשכונה"

לשמיעת מוזיקה יש להתחבר
כתיבה: רייטינג 0533190016
הקלטות: שירי נשיא: 0548477673

 

 

מי יעלה

ומי יקום

במקום קודשו

בהר הי

 

במדבר נפשי צמאה

חלק אלוקַ כּמה

התעוררי, התעוררי,

כי בא אורך, קומי, עורי!

 

עלה נעלה, אעופה

ואותה ירשנו, אשכונה,

אנא, תן בלבנו בינה,

אעופה אשכונה!

 

דופק דודי עלי דלתי

עוד יש שכר לפעולתי

כבודו עלי נגלה, בקודש מעלה,

קרבה נפשי לגאלה!

 

אם לא עכשיו, אעופה,

אז אימתי, אשכונה,

בלבנו היום משכן נבנה,

אעופה אשכונה!