ג'ינגל-חושים

לשמיעת מוזיקה יש להתחבר
אחת שתיים ו..שלוש ארבע, חמש,
מתנות חושים בריאים להשתמש,
לטעום ולהכיר דרכם את העולם,
ולנצל לטוב את החושים כולם.
לנצל את כל החושים.
הכוחות להגשים.
נ.ב. מבוצע עבור כל חוש בנפרד.