בנות הדסה-באש ובמים

לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

באש ובמים-בנות הדסה כאן,

גם אם נחצה לשניים-נתייצב איתן,

הן היעד כבר סומן כעת ובכל זמן,

בנות הדסה יחד כולן.

 

גיץ של אש,

בתוכי לוחש,

אשד מים,

שוטף סוחף.